10 JAAR
Stichting barokensemble De Swaen
Margreet van der Heyden
Spaarndammerplantsoen 41
1013 XP Amsterdam
T:  020 6266358
E:  info@barokensembledeswaen.nl
H: 
www.barokensembledeswaen.nl


gironummer 9393255
t.n.v. Stichting Barokensemble De Swaen
kamer van koophandel 34178058

Bestuur
Erik Langeveld (voorzitter)
Max van Egmond (lid)
Sandra Bakker (penningmeester/secretaris)