10 JAAR
Om onze series gratis toegankelijke concerten in stand te kunnen houden hebben wij steun nodig van Vrienden, donateurs en Adoptie-ouders.
Vrienden van De Swaen
Vrienden van De Swaen betalen jaarlijks een bedrag van 50 euro of meer en ontvangen twee maal per seizoen de "De Swaen NIEUWSBRIEF".

Het bestuur van de Vereniging Vrienden Van De Swaen bestaat uit:
Caecilia van Stigt - voorzitster
Adri Boon - secretaris
Lucas van Helsdingen - penningmeester
Judith van Helsdingen - lid
Otto Munters - lid

Adoptieouders
voor 10x10x10=1.000 euro kunt u één van de 10 programmeurs van De Swaen, of een ander ensemblelid, adopteren. Zo helpt u om de leefomstandigheden van uw beschermeling in De Swaen te verbeteren. U krijgt een foto van uw adoptie-programmeur/muzikant en wordt op de hoogte gehouden van zijn of haar welzijn.

Donateurs
Donateurs steunen ons éénmalig met een bedrag naar keuze.

We nodigen u van harte uit om 10 JAAR DE SWAEN te steunen!

Maakt u alstublieft uw bedrag over op rekeningnummer 9393255
t.n.v. Stichting Barokensemble De Swaen.
ov.v. "Vriend", "Donateur" of "Adoptie-ouder"
Vergeet niet uw naam en postadres te vermelden.
Als u kiest voor adoptie, geeft u dan ook aan wie u wilt adopteren.

Of betaal met Acceptatieteken 
email adres: info@barokensembledeswaen.nl

Bij voorbaat heel veel dank!
We willen hier meteen van de ruimte en gelegenheid gebruik maken om al onze donateurs en Vrienden tot nog toe én alle mensen die ons op welke manier dan ook helpen heel hartelijk te bedanken voor hun hulp!